CHÍNH SÁCH BẢO MẬT

Bảo vệ sự riêng tư của bạn là mối quan tâm hàng đầu của chúng tôi. Chúng tôi làm việc chăm chỉ để kiếm và giữ niềm tin của bạn, vì vậy chúng tôi tuân thủ các nguyên tắc sau để bảo vệ quyền riêng tư của bạn:

 1. Chúng tôi không cho thuê hoặc bán dữ liệu cá nhân của bạn cho các bên thứ ba cho bất kỳ mục đích nào (bao gồm cả mục đích tiếp thị).
 2. Chúng tôi không chia sẻ thông tin liên lạc của bạn với Người dùng khác mà không có sự đồng ý trước của bạn.
 3. Bất kỳ dữ liệu cá nhân nào bạn cung cấp sẽ được bảo mật để bảo vệ chúng khỏi sự phá hủy vô tình hoặc bất hợp pháp hoặc mất mát vô tình, thay đổi, tiết lộ hoặc truy cập trái phép.

Chúng tôi đã triển khai Chính sách bảo mật này để thông báo cho bạn về các chính sách và quy trình của chúng tôi về việc thu thập, sử dụng và tiết lộ thông tin cá nhân và thông tin khác mà chúng tôi nhận được từ Người dùng Trang web.

Chúng tôi có thể cập nhật Chính sách bảo mật này theo thời gian. Chúng tôi sẽ thông báo cho bạn về bất kỳ thay đổi nào bằng cách đăng phiên bản mới của Chính sách bảo mật này trên Trang web. Chúng tôi có quyền sửa đổi Chính sách quyền riêng tư này bất cứ lúc nào, vì vậy vui lòng xem lại nó thường xuyên. Nếu chúng tôi thực hiện bất kỳ thay đổi quan trọng nào đối với Chính sách quyền riêng tư này, chúng tôi sẽ thông báo cho bạn qua email hoặc bằng thông báo trên trang chủ của Trang web trong ít nhất 14 ngày.

Trừ khi được quy định khác trong Chính sách bảo mật này, các điều khoản được sử dụng trong Chính sách quyền riêng tư này có ý nghĩa tương tự như trong Điều khoản sử dụng của chúng tôi. Bằng cách tiếp tục sử dụng Trang sau khi thông báo về các thay đổi đã được gửi cho bạn hoặc được công bố trên trang chủ của Trang, bạn đồng ý với những thay đổi này.

Bạn sẵn sàng cung cấp cho chúng tôi dữ liệu cá nhân nhất định mà chúng tôi thu thập để cho phép bạn hưởng lợi từ Trang web. Nếu bạn có bất kỳ do dự nào về việc cung cấp cho chúng tôi thông tin đó hoặc được sử dụng theo bất kỳ cách nào được cho phép trong Chính sách bảo mật này và Điều khoản sử dụng, bạn không nên trở thành Người dùng của Trang web.

Trang web và trang web của bên thứ ba

Chính sách bảo mật này chỉ áp dụng cho Trang web. Trang web có thể chứa các liên kết đến các trang web bên thứ ba không thuộc sở hữu hoặc kiểm soát của Chủ sở hữu. Chủ sở hữu không có quyền kiểm soát và không chịu trách nhiệm về nội dung, chính sách bảo mật hoặc thực tiễn của bất kỳ trang web bên thứ ba nào. Bạn đồng ý rằng bạn có trách nhiệm xem xét và hiểu chính sách quyền riêng tư (nếu có) của bất kỳ trang web bên thứ ba nào bạn có thể truy cập thông qua các liên kết có trên Trang web này. Bằng cách sử dụng Trang web này, bạn giải phóng Chủ sở hữu khỏi mọi và mọi trách nhiệm pháp lý phát sinh từ việc bạn sử dụng bất kỳ trang web bên thứ ba nào mà Trang web này có thể liên kết.

Mục tiêu chính của chúng tôi trong việc thu thập thông tin là cung cấp và cải thiện các chức năng, dịch vụ và công cụ cụ thể được cung cấp thông qua Trang web và các tính năng liên quan, để quản lý đăng ký của bạn và cho phép Người dùng tận hưởng và dễ dàng điều hướng Trang web. Dưới đây là các loại và loại thông tin chúng tôi thu thập.

Đăng nhập dữ liệu

Khi bạn truy cập Trang web hoặc sử dụng các chức năng của nó, máy chủ của chúng tôi sẽ tự động ghi lại thông tin về việc bạn sử dụng và chuyến thăm của bạn đến Trang web ("Dữ liệu nhật ký"). Dữ liệu nhật ký có thể bao gồm thông tin như địa chỉ Giao thức Internet (IP) của máy tính, loại trình duyệt của bạn, phần mềm bạn đang sử dụng, trang web bạn đang truy cập ngay trước khi truy cập Trang web, các trang của Trang web bạn đã truy cập, thời gian sử dụng trên các trang đó, thông tin bạn đã tìm kiếm trên Trang web, thời gian truy cập và ngày và các số liệu thống kê khác. Chúng tôi sử dụng thông tin này để giám sát và phân tích việc sử dụng Trang web và cho quản trị kỹ thuật của Trang web, để cải thiện chức năng của Trang web và tính thân thiện với người dùng và để điều chỉnh tốt hơn nhu cầu của Người dùng.

Cookies

Giống như hầu hết các trang web, Trang web sử dụng cookie và tệp nhật ký web để theo dõi việc sử dụng Trang web. Cookie là một tệp dữ liệu nhỏ nằm trong máy tính của bạn, cho phép chúng tôi nhận ra bạn là Người dùng khi bạn quay lại Trang web bằng cùng một máy tính và trình duyệt web. Nếu cài đặt trình duyệt của bạn không cho phép cookie, bạn sẽ không thể sử dụng Trang web đúng cách. Giống như thông tin bạn nhập khi đăng ký, cookie và dữ liệu tệp nhật ký được sử dụng để tùy chỉnh trải nghiệm của bạn trên Trang web.

Cookie được sử dụng để xác định một lần truy cập cụ thể vào Trang web. Cookie phiên hết hạn sau một thời gian ngắn hoặc khi bạn đóng trình duyệt web.

Chúng tôi sử dụng cookie để cải thiện chất lượng dịch vụ của mình bằng cách lưu trữ tùy chọn Người dùng và theo dõi xu hướng Người dùng. Trong quá trình phân phát quảng cáo hoặc tối ưu hóa dịch vụ cho Người dùng, chúng tôi có thể cho phép các bên thứ ba được ủy quyền đặt hoặc nhận ra một cookie duy nhất trên trình duyệt của bạn. Mọi thông tin được cung cấp cho bên thứ ba thông qua các cookie như vậy sẽ không phải là dữ liệu cá nhân. Hầu hết các trình duyệt ban đầu được thiết lập để chấp nhận cookie, nhưng bạn có thể đặt lại trình duyệt của mình để từ chối tất cả cookie hoặc cho biết khi nào cookie được gửi. Thật không may, nếu cài đặt trình duyệt của bạn không cho phép cookie hoặc bạn chọn từ chối tất cả cookie, bạn không thể sử dụng Trang web, các khu vực nhất định trong Trang web này hoặc các dịch vụ của nó một cách chính xác. Chúng tôi không lưu trữ dữ liệu cá nhân trong cookie.

Web Beacons

Chúng tôi cho phép các công ty khác, được gọi là mạng quảng cáo, phục vụ quảng cáo cho Người dùng. Mạng quảng cáo bao gồm máy chủ quảng cáo bên thứ ba, đại lý quảng cáo, nhà cung cấp công nghệ quảng cáo và công ty nghiên cứu.

Để phân phối các quảng cáo này một cách chính xác, Trang web có thể bao gồm một tệp, được gọi là đèn hiệu web, từ các mạng quảng cáo này trong các trang được Trang phục vụ để các mạng có thể cung cấp ẩn danh, kiểm tra tổng hợp, nghiên cứu và báo cáo cho các nhà quảng cáo cũng như nhắm mục tiêu quảng cáo đến bạn trong khi bạn truy cập các trang web khác.

Vì trình duyệt web của bạn phải yêu cầu các quảng cáo và đèn hiệu web này từ các máy chủ mạng của mạng quảng cáo, các công ty này có thể xem, chỉnh sửa hoặc đặt cookie của riêng họ, giống như bạn đã yêu cầu một trang web từ trang web của họ.

Các mục tiêu chung này cũng có thể được sử dụng bởi các mạng quảng cáo để hiển thị quảng cáo được nhắm mục tiêu trên các trang web khác để thay thế cho các quảng cáo ngẫu nhiên, không liên quan. Chúng tôi không cung cấp dữ liệu cá nhân cho bất kỳ nhà quảng cáo hoặc bất kỳ bên thứ ba nào khác.

Đăng nhập tệp, địa chỉ IP và thông tin về máy tính của bạn

Do các tiêu chuẩn liên lạc trên Internet, khi bạn truy cập Trang web, chúng tôi sẽ tự động nhận được URL của trang web mà bạn đến và trang web mà bạn sẽ đến khi bạn rời khỏi Trang web. Chúng tôi cũng nhận được địa chỉ giao thức Internet (IP) trên máy tính của bạn (hoặc máy chủ proxy mà bạn sử dụng để truy cập World Wide Web), hệ điều hành máy tính và loại trình duyệt web bạn đang sử dụng, mẫu email, cũng như tên của ISP của bạn. Thông tin này được sử dụng để phân tích xu hướng chung để giúp chúng tôi cải thiện dịch vụ Trang web. Liên kết giữa địa chỉ IP của bạn và dữ liệu cá nhân của bạn không được chia sẻ với bên thứ ba mà không có sự cho phép của bạn hoặc ngoại trừ khi pháp luật yêu cầu.

Truyền thông

Chia sẻ thông tin với bên thứ ba
Chúng tôi rất coi trọng quyền riêng tư của Người dùng. Chúng tôi không bán, cho thuê hoặc cung cấp dữ liệu cá nhân của bạn cho các bên thứ ba cho mục đích tiếp thị. Chúng tôi sẽ chỉ chia sẻ dữ liệu cá nhân của bạn với các bên thứ ba để thực hiện các hướng dẫn của bạn hoặc để cung cấp các dịch vụ hoặc thông tin cụ thể. Các bên thứ ba này không lưu giữ, chia sẻ hoặc lưu trữ bất kỳ dữ liệu cá nhân nào ngoại trừ việc cung cấp các dịch vụ này và họ bị ràng buộc bởi các thỏa thuận bảo mật giới hạn việc sử dụng thông tin đó.

Chúng tôi có thể cung cấp thông tin ẩn danh tổng hợp về việc sử dụng Trang web của chúng tôi cho các bên thứ ba cho các mục đích như chúng tôi thấy, theo quyết định riêng của mình, để phù hợp, bao gồm cả các nhà quảng cáo tiềm năng trên Trang web.

Hợp tác với bên thứ ba

Chúng tôi cho phép các công ty khác đặt quảng cáo trên Trang web. Các công ty này sử dụng công nghệ để phân phối quảng cáo bạn nhìn thấy trên Trang web trực tiếp đến trình duyệt của bạn. Khi làm như vậy, họ có thể tự động nhận địa chỉ IP của bạn. Các công ty khác đặt quảng cáo trên Trang web có thể có khả năng sử dụng cookie và / hoặc đèn hiệu web để thu thập thông tin, bao gồm thông tin về việc sử dụng Trang web của bạn. Chúng tôi không kiểm soát các quy trình mà nhà quảng cáo sử dụng để thu thập thông tin. Tuy nhiên, nói chung, chỉ có thể sử dụng địa chỉ IP, cookie và đèn hiệu web để nhận dạng cá nhân, chỉ các máy. Do đó, các nhà quảng cáo và những người khác có quảng cáo hoặc nội dung có thể xuất hiện trên Trang web thường sẽ không biết bạn là ai trừ khi bạn cung cấp thêm thông tin cho họ, bằng cách trả lời quảng cáo, bằng cách tham gia thỏa thuận với họ hoặc bằng một số phương tiện khác.

Từ chối trách nhiệm pháp lý

Chúng tôi hợp tác với các quan chức chính phủ và thực thi pháp luật và các bên tư nhân để thực thi và tuân thủ luật pháp. Chúng tôi sẽ tiết lộ bất kỳ thông tin nào về bạn cho chính phủ hoặc các quan chức thực thi pháp luật hoặc các bên tư nhân vì chúng tôi, theo quyết định của chúng tôi, tin rằng cần thiết hoặc phù hợp để phản hồi các khiếu nại và quy trình pháp lý (bao gồm nhưng không giới hạn trát đòi), để bảo vệ tài sản và quyền của Chủ sở hữu hoặc bên thứ ba, để bảo vệ sự an toàn của công chúng hoặc bất kỳ người nào, hoặc để ngăn chặn hoặc ngừng hoạt động mà chúng tôi coi là bất hợp pháp hoặc phi đạo đức.

Tiết lộ cho người khác

Chúng tôi cũng có thể tiết lộ dữ liệu cá nhân của bạn và thông tin khác mà bạn cung cấp cho bên thứ ba khác như một phần của việc sắp xếp lại hoặc bán tài sản của bộ phận hoặc công ty của Chủ sở hữu hoặc tham gia của Chủ sở hữu trong việc mua lại, sáp nhập, tái cấu trúc, thay đổi quyền kiểm soát hoặc giao dịch tương tự. Bất kỳ bên thứ ba nào chúng tôi chuyển nhượng hoặc bán tài sản của chúng tôi sẽ có quyền tiếp tục sử dụng dữ liệu cá nhân và thông tin khác mà bạn cung cấp cho chúng tôi.

Lừa đảo

Hành vi trộm cắp danh tính và hành vi hiện được gọi là "lừa đảo" là mối quan tâm lớn đối với Chủ sở hữu. Bảo vệ thông tin để giúp bảo vệ bạn khỏi hành vi trộm cắp danh tính là ưu tiên hàng đầu. Chúng tôi không và sẽ không yêu cầu thông tin thẻ tín dụng, ID tài khoản của bạn, mật khẩu đăng nhập trong một email hoặc điện thoại không được bảo mật hoặc không được yêu cầu. Vì vậy, bạn nên giả sử nếu bạn nhận được một yêu cầu như vậy, đó là gian lận.

Thông tin tổng hợp và thông tin không xác định

Chúng tôi có thể chia sẻ thông tin tổng hợp không bao gồm dữ liệu cá nhân và chúng tôi có thể tiết lộ thông tin không xác định và Dữ liệu nhật ký với các bên thứ ba để phân tích ngành, lập hồ sơ nhân khẩu học và các mục đích khác. Mọi thông tin tổng hợp được chia sẻ trong các bối cảnh này sẽ không chứa dữ liệu cá nhân của bạn.

Chuyển khoản quốc tế

Thông tin của bạn có thể được chuyển đến và duy trì trên các máy tính hoặc máy chủ nằm ngoài tiểu bang / quốc gia của bạn hoặc khu vực tài phán chính phủ khác, nơi luật riêng tư hiện hành có thể không được bảo vệ như những người trong khu vực tài phán của bạn. Sự đồng ý của bạn với Chính sách quyền riêng tư này kèm theo việc bạn gửi thông tin đó thể hiện sự đồng ý của bạn đối với việc chuyển giao đó.

Liên kết đến các trang web khác

Trang web của chúng tôi chứa các liên kết đến các trang web khác. Nếu bạn chọn truy cập một nhà quảng cáo bằng cách nhấp vào quảng cáo biểu ngữ hoặc loại quảng cáo khác hoặc nhấp vào liên kết của bên thứ ba khác, bạn sẽ được chuyển đến trang web của bên thứ ba đó. Việc chúng tôi liên kết đến một trang web hoặc trình bày một quảng cáo biểu ngữ hoặc loại quảng cáo khác không phải là sự chứng thực, ủy quyền hoặc đại diện cho liên kết của chúng tôi với bên thứ ba đó, cũng không phải là sự chứng thực về chính sách hoặc thực tiễn bảo mật thông tin hoặc quyền riêng tư của họ. Chúng tôi không kiểm soát các trang web của bên thứ ba. Các trang web khác này có thể đặt cookie của riêng họ hoặc các tệp khác trên máy tính của bạn, thu thập thông tin hoặc thu thập dữ liệu cá nhân từ bạn. Các trang web khác tuân theo các quy tắc khác nhau về việc sử dụng hoặc tiết lộ dữ liệu cá nhân mà bạn gửi cho họ. Chúng tôi khuyến khích bạn đọc các chính sách bảo mật hoặc tuyên bố của các trang web khác mà bạn truy cập.

Thay đổi chính sách bảo mật này

Chúng tôi có thể cập nhật Chính sách bảo mật này bất cứ lúc nào, có hoặc không có thông báo trước. Trừ khi có quy định khác, Chính sách bảo mật hiện tại của chúng tôi áp dụng cho tất cả thông tin mà chúng tôi có về bạn và tài khoản của bạn.

Nếu bạn sử dụng Trang sau khi thông báo về các thay đổi đã được gửi cho bạn hoặc được công bố trên Trang web của chúng tôi, bạn đồng ý với các thực tiễn đã thay đổi.

Bảo vệ

Chúng tôi sẽ tiết lộ bất kỳ yêu cầu pháp lý nào về bất kỳ vi phạm nào về bảo mật, bảo mật hoặc tính toàn vẹn của "dữ liệu cá nhân" được lưu trữ điện tử của bạn (như được định nghĩa trong luật áp dụng liên quan đến thông báo vi phạm bảo mật) cho bạn qua email hoặc đăng tải dễ thấy trên Trang web này trong email thời gian nhanh nhất có thể và không có sự chậm trễ vô lý, trong trường hợp phù hợp với nhu cầu chính đáng của thực thi pháp luật; hoặc bất kỳ biện pháp cần thiết để xác định phạm vi vi phạm và khôi phục tính toàn vẹn hợp lý của hệ thống dữ liệu.

Chính sách lưu giữ dữ liệu

Chúng tôi sẽ giữ lại Dữ liệu Đăng nhập phù hợp với các yêu cầu pháp lý hiện hành. Nói chung, tối thiểu, chúng tôi sẽ giữ lại Dữ liệu nhật ký được thu thập từ bạn trong cơ sở dữ liệu công ty nội bộ đang hoạt động của chúng tôi trong sáu tháng, tại đó chúng tôi sẽ di chuyển Dữ liệu nhật ký đó sang các hệ thống lưu trữ ngoại tuyến của chúng tôi, nơi chúng tôi sẽ giữ lại Dữ liệu nhật ký cho thời gian ba năm (cùng nhau, "Thời gian duy trì"). Sau Thời gian lưu giữ, chúng tôi sẽ xóa Dữ liệu nhật ký khỏi hệ thống của chúng tôi. Trong trường hợp điều tra bởi cơ quan thực thi pháp luật hoặc phản hồi khiếu nại hoặc quy trình pháp lý, chúng tôi có thể giữ lại Dữ liệu nhật ký cho đến khi quá trình điều tra hoặc quy trình đó được hoàn thành, có thể dài hơn Thời gian lưu giữ.

Tuyên bố

Bộ điều khiển dữ liệu dữ liệu cá nhân của bạn là Chủ sở hữu, tức là ERRORVN.LLC, một công ty được thành lập theo luật pháp của Việt Nam, đã đăng ký trong sổ đăng ký doanh nhân được tiến hành bởi Tòa án quốc gia được duy trì bởi bảo hiểm toàn bộ.

Chủ sở hữu tuyên bố như sau:
 1. Tất cả dữ liệu cá nhân được cung cấp sẽ được xử lý để cho phép sử dụng Trang web.
 2. Tất cả dữ liệu cá nhân được chuyển đến Chủ sở hữu sẽ được Chủ sở hữu lưu trữ trong cơ sở dữ liệu của nó.
 3. Tất cả dữ liệu cá nhân được chuyển cho Chủ sở hữu sẽ được xử lý theo các quy định của Đạo luật Ba Lan ngày 18 tháng 7 năm 2002 về việc cung cấp dịch vụ bằng phương tiện điện tử, cũng như theo Đạo luật Ba Lan ngày 29 tháng 8 năm 1997 về Bảo vệ Dữ liệu Cá nhân.
 4. Chủ sở hữu phải đảm bảo an toàn dữ liệu cá nhân của Người dùng và Chủ sở hữu đã thực hiện các biện pháp bảo mật kỹ thuật và tổ chức phù hợp, như được quy định trong Đạo luật Ba Lan ngày 29 tháng 8 năm 1997 về Bảo vệ Dữ liệu Cá nhân và đã đáp ứng các yêu cầu được quy định trong các điều khoản được đề cập đặc biệt là để bảo vệ dữ liệu cá nhân được xử lý chống lại sự phá hủy vô tình hoặc bất hợp pháp hoặc mất mát vô tình, thay đổi, tiết lộ hoặc truy cập trái phép, đặc biệt khi việc xử lý liên quan đến việc truyền dữ liệu cá nhân qua mạng và chống lại tất cả các hình thức bất hợp pháp khác của Chế biến. Các biện pháp này đảm bảo mức độ bảo mật phù hợp với các rủi ro do quá trình xử lý và bản chất của thông tin cần bảo vệ liên quan đến tình trạng của nghệ thuật.
 5. Bạn có quyền xác minh, xem xét và sửa dữ liệu cá nhân của mình được Chủ đầu tư xử lý, điều này cũng yêu cầu bạn thông báo cho Chủ sở hữu bất kỳ thay đổi nào. Quyền có thể được bạn thực hiện một cách độc lập khi giới thiệu các thay đổi trong tài khoản của bạn hoặc bằng cách gửi yêu cầu có liên quan theo địa chỉ sau: vi@error.vn.
 6. Bạn có quyền rút lại sự đồng ý của bạn để xử lý dữ liệu cá nhân của bạn bất cứ lúc nào, thông báo cho Chủ sở hữu về hiệu ứng đó. Mặc dù bạn tự nguyện cung cấp dữ liệu cá nhân của mình cho Chủ sở hữu, nhưng việc từ chối cung cấp cho họ quyền truy cập vào một số tính năng hoặc các yếu tố khác của Trang web là không thể.
 7. Chủ sở hữu chỉ có quyền tiết lộ dữ liệu cá nhân cho các cơ quan có thẩm quyền theo các quy định của pháp luật có hiệu lực (ví dụ: tòa án, cảnh sát), trong các trường hợp được quy định trong Điều khoản sử dụng và kết quả từ luật pháp có hiệu lực.
 8. Chủ sở hữu đáp ứng tất cả các yêu cầu của Đạo luật Ba Lan ngày 29 tháng 8 về Bảo vệ Dữ liệu Cá nhân.
 9. Sau khi xem lại Chính sách quyền riêng tư ở trên, bằng cách sử dụng Trang web theo đây:
  1. Đồng ý xử lý và sử dụng bởi Chủ sở hữu tất cả dữ liệu cá nhân được cung cấp cho Chủ sở hữu, bao gồm thông tin thu được do bạn sử dụng Trang web, cho các mục đích sau:
   • hoạt động kỹ thuật của trang web;
   • duy trì số liệu thống kê Trang web;
   • thực thi quyền của chúng tôi và quyền của bên thứ ba (bao gồm cả điều tra và đảm bảo tuân thủ Điều khoản sử dụng).
  2. Đồng ý chuyển dữ liệu cá nhân của bạn ra nước ngoài, và đặc biệt là các công ty liên kết của Chủ sở hữu hoặc các đơn vị liên kết hoặc đến công ty mẹ của Chủ sở hữu với văn phòng đã đăng ký bên ngoài Ba Lan, cho mục đích xử lý trong các hệ thống máy tính thuộc về Chủ sở hữu và các đối tác kinh doanh. Bạn hiểu rằng các thực thể trên có thể được đặt tại các quốc gia không đảm bảo cùng mức bảo vệ dữ liệu cá nhân như mức được bảo đảm ở tiểu bang / quốc gia của bạn.
  3. Đồng ý rằng sự đồng ý của bạn vẫn có hiệu lực trong toàn bộ thời gian bạn sử dụng Trang web, trừ khi bị giữ lại.
  4. Khai báo và xác nhận rằng bạn đã đọc Chính sách quyền riêng tư này và Điều khoản sử dụng, bạn hiểu chúng và bạn sẽ tuân thủ chúng, cả về cách diễn đạt hiện tại và với bất kỳ sửa đổi nào sau này.